To vše v původní ceně oběda, jaká byla dosud. Podle věku zaplatí za porci od 18 do 22 korun. Externí strávníci, kteří až dosud chodili s kastrůlky, zůstanou taky na staré ceně oběda 49 korun. Navíc po dohodě s vedením obou městských základních škol budou moci poobědvat přímo v jídelně v „hluchém“ čase, kdy zrovna nebudou obědvat školáci. Novinku ještě musí v posledním kroku schválit městská rada 18. července.

„Oslovila nás společnost Eurest, která vaří pro 110 škol v republice s nabídkou školního stravování. Ne že by se v Náměšti dosud ve školní kuchyni v ZŠ Husova vařilo špatně, ale to, s čím přišel Eurest, bylo natolik zajímavé, že jsme se rozhodli udělat zásadní změnu a jejich služby využít. Nabídka bude daleko pestřejší,“ objasnil náměšťský místostarosta Jan Kotačka.

„Já nemám s Eurestem špatné zkušenosti, vaří nám na Dukovanech a myslím dobře. Jsem pro změnu, podle mě bude k lepšímu,“ nechal se na schůzi zastupitelů minulou středu slyšet otec zdejších školáků a zároveň zastupitel Jaroslav Hrubý.

V této souvislosti je nutné podotknout, že Eurest má několik odnoží, v Náměšti bude vařit ta, která je zaregistrovaná v síti školských zařízení a musí se držet vyhlášky o školním stravování.

Tak velký zásah do zvyklostí nechtěla radnice ponechat bez veřejné diskuze, na besedu minulý čtvrtek nakonec přišlo asi třicet rodičů. Otázky se vesměs týkaly praktických věcí.

Výhody? Výběr podle chuti

Jaké budou nejviditelnější výhody? Především bezobjednávkový systém. Školáci se podívají do vitríny na vzorové porce, pohledem si vyberou ze tří jídel, na co mají chuť. U pokladny přiloží čip a oběd jim bude odečten. Je zajímavostí, že i takto přesný systém počítá s tím, že si děti mohou přidat, pokud jim chutná. Rodiče platí pouze za odebraná jídla a mají dokonalý přehled o tom, co jejich ratolesti ve škole jedí a zda vůbec jedí. Pokud bude některý rodič vyloženě chtít, aby jeho dítě jedlo ten který den konkrétní jídlo, bude je moci navolit dopředu a potomek pak v jídelně jiné jídlo nedostane.
Výběr tří jídel je garantován po celou dobu výdejní doby vyjma posledních dvaceti minut.

Nabízí se otázka, jak je možné tohle zajistit? „Je důležitá organizace práce. Pokud kuchařky odpočátku vidí, že nějaké jídlo doslova frčí, musejí být schopné je průběžně dovařovat,“ naznačil věci příští místostarosta Jan Kotačka. V Náměšti je společná školní kuchyň v objektu Základní školy Husova. Tamtéž se taky bude pod hlavičkou Eurestu vařit. Nynější kuchařky a vedoucí podle předpokladu dostanou nabídku zaměstnání od Eurestu. „Bude to určitě pro ně znamenat mnohem víc práce a není vyloučené, že to i některá časem vzdá. Prostě ten systém a nároky budou zcela odlišné, než na co byly zvyklé dosud, včetně kultury přístupu ke strávníkovi,“ řekl Kotačka. „Rozjíždět“ novou školní jídelnu zpočátku pomůže některý z provozních, který už má bohaté zkušenosti jinde. „Nedá se vyloučit, že na začátku to bude trochu boj, mohou se vyskytnout komplikace, ale věřím, že když se to podařilo jinde, půjde vše vpohodě i u nás,“ upozornil Kotačka.

Jakmile rada města smlouvu s Eurestem posvětí, bude to znamenat, že firma bude zajišťovat školní stravování v pětitisícovém městě po dobu šesti let. Vypovědět smlouvu je možné dohodou, výpovědí bez udání důvodu či z důvodů porušení smluvní povinnosti. „Nepředpokládám zvýšené náklady ze strany města, než jaké byly dosud. Co ušetříme na běžných provozních výdajích se vrátí do vyšší spotřeby energií. Eurest využije prostory stávající školní kuchyně, přiveze si nějaké vlastní vybavení,“ dodal místostarosta Jan Kotačka.

V Náměšti nad Oslavou je školní kuchyně v ZŠ Husova, vaří se tu i pro ZŠ Komenského, kde je výdejna. Denně se tu připravují porce pro asi 330 strávníků. Místní mateřinky mají kuchyň svou, těch se připravovaná změna týkat nebude.