Prostory pro denní stacionář poskytlo město a nachází se v Domě s pečovatelskou službou v Chelčického ulici. Zařízení je určeno pro lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří žijí v Moravských Budějovicích a okolí. „Zařízení bude otevřeno zatím každý čtvrtek od 8 do 14 hodin,“ řekl vedoucí Stacionáře Úsměv Tomáš Barák.

Na provozu zařízení se budou také aktivně podílet vedle odborných pracovníků i studenti místní Střední odborné školy (SOŠ). Již první den bylo ve stacionáři pět klientů, kteří mimo jiné za odborné pomoci vyráběli vánoční ozdoby. Na snímku si ředitel Gymnázia a SOŠ Stanislav Šťáva prohlíží výrobu vánočních ozdob.