Podle místostarostky Jany Kiesewetterové by vedení města bylo rádo, kdyby vítěz mohl nastoupit co nejdříve, ideálně už od května. „Stávající pan ředitel Karel Nechvátal se nyní chce více věnovat rodině. Má malé miminko a být ředitelem kulturního střediska znamená také častou práci po večerech. Je pochopitelné, že se s péčí o rodinu dá skloubit jen obtížně. Naprosto ho chápeme,“ vysvětlila místostarostka.

Ilustrační foto.
Přes osmdesát hodin absence: podle průzkumu v Moravských Budějovicích standard

Uchazeč musí mít minimálně středoškolské vzdělání a alespoň dvouleté zkušenosti s pořádáním kulturních akcí. Zároveň musí doložit koncepci chodu Besedy pro následující čtyři léta. V ní nastíní nejen svou představu o kulturním dění ve městě, ale i možnosti čerpání grantů z Evropské unie či ministerstva kultury. Dokud se nenajde vhodný kandidát, Besedu povede Nechvátalův dosavadní zástupce Pavel Čírtek.