V tom nyní panuje zásadní rozpor. Meziříčko s necelou stovkou obyvatel musí mít pět zastupitelů, aby splnilo minimální počet, který udává zákon o obcích. Podle současného starosty Miroslava Pátka (SNK) to vesnice nyní splňuje.

Krátce po volbách však na funkci v zastupitelstvu rezignoval Zdeněk Outulný (Za spokojené soužití) a před několika dny také opoziční Miloslava Zemanová. Dopisem adresovaným starostovi se funkce vzdala i případná náhradnice Jiřina Outulná.

Doporučeně starostovi

Podle Miloslavy Zemanové však stejně s ní a Jiřinou Outulnou rezignovali na místo v zastupitelstvu i manželé Dana a Pavel Michálkovi (oba za Spokojené soužití). „Já jsem jim ty dopisy psala, ty pak měly odejít doporučeně starostovi," podotkla Zemanová.

Pokud by to tak skutečně bylo, zbýval by na dvě uvolněná zastupitelská místa už jen jediný opoziční náhradník. Tím by počet zastupitelů klesl pod pět, a v Meziříčku by se konaly mimořádné volby.

Jenže Dana Michálková svou i manželovu rezignaci popřela. „Nic jsme nepodali," řekla a o věci dále nechtěla diskutovat.

Starosta Miroslav Pátek nechtěl prozradit, kolik rezignací se k němu skutečně dostalo. „Rezignace jsem přijal, zastupitelstvo ale máme stále funkční, je nás pět," mínil.

Nelze vzít zpět

Podle skutečně odstoupivších zastupitelů Miloslavy Zemanové a již dříve rezignujícího Zdeňka Outulného však mohlo dojít k porušení zákona. Shodně totiž tvrdí, že manželé Michálkovi odstoupili také, ale starosta je později přemlouval a přesvědčil, aby rezignace stáhli. Písemné odstoupení přitom však podle zákona vzít zpět nelze. „Jsou zastrašení starostou a o rezignacích, které podali, teď mlčí. Celá vesnice ví, že odstoupili, vždyť se tím i chlubili. Jenže teď už to každý hlasitě neřekne, protože příznivcům pana Pátka by se nové volby nehodily," zamýšlel se Zdeněk Outulný.

Že by někoho ke stažení rezignace přemlouval, však starosta odmítl. „To je vůle každého zastupitele, jestli si mandát ponechá, nebo se ho vzdá," reagoval Miroslav Pátek.

Jeho dlouholetí kritici si však stojí za tím, že manžele Michálkovy zastrašil, aby písemné rezignace stáhli či zamlčeli. „Jinak si to neumím vysvětlit," dodala Miloslava Zemanová.

Ať už odstoupil jakýkoli počet zastupitelů Meziříčka, podstatné je, že starosta jich nyní eviduje pět právoplatných a stejný počet chce přivítat na nejbližší veřejné schůzi, která se má uskutečnit ve druhé polovině července. Mimořádné volby tím budou, alespoň pro nejbližší dny, odvráceny.

Zároveň však platí, že tamní samospráva nefunguje tak, jak je to obvyklé v jiných obcích. Kritici z řad opozice dlouhodobě upozorňují, že od vedení obce nedostávají ani základní informace. „Třeba jsem se vůbec nedozvěděla, že ve vsi nepůjde elektřina. Od starosty ani nevím o těch rezignacích, takové věci se dozvídám jen z novin," poznamenala Miloslava Zemanová.

Budova Obecního úřadu v Meziříčku je už několik měsíců odpojena od elektrické přípojky, v zimním období v ní proto kvůli brzké tmě nelze v podvečerních hodinách uskutečňovat schůze. Celý úřad funguje v domě Miroslava Pátka. Samospráva také v poslední době čelila několika kontrolám z Ministerstva vnitra, které odhalily nejedno pochybení, například naposledy v obsahu obecně závazných vyhlášek.

Udavači

Miroslav Pátek již dříve řekl, že na odstranění vad pracuje a že největším problémem Meziříčka jsou udavači. Kritika míří na starostu i kvůli tomu, že prý o všem rozhoduje on se dvěma dalšími zastupitelkami z SNK. Opozice údajně nemůže nic ovlivnit.

„Na základě výsledků posledních komunálních voleb máme v zastupitelstvu nadpoloviční většinu, všechny body programu jednání, pokud jsou odhlasovány, jsou odhlasovány většinou zastupitelů, takže si nejsem vědom toho, že bychom něco porušovali," poznamenal. Ani neúspěch při rezignaci, kterou mimořádné volby nevyvolaly, opozici v Meziříčku nejspíš neutiší. „Nevzdáme se a budeme bojovat, aby se poměry změnily. Nejde o to, kdo obec povede, já se nikam netlačím, jen chci, aby zde fungovaly alespoň základní věci," mínila Miloslava Zemanová.

Mimořádné volby by však nastaly pouze při poklesu počtu zastupitelů pod pět. „V takovém případě se postupuje dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kde je v odstavci čtyři uvedeno zhruba toto: Nastane-li důvod pro konání nových voleb, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po obdržení návrhu. Volby se pak uskuteční nejpozději do 90 dnů poté, kdy byly vyhlášeny," popsala případný scénář mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová.