Těžařské práce v nich běží na plné obrátky. Podle nařízení ministerstva zemědělství musejí majitelé lesů do konce letošního března zpracovat stromy napadené kůrovcem a poškozené loňským větrným počasím. Mohelenským ještě zbývá zpracovat 500 kubíků dřevní hmoty.

U kůrovce se na Třebíčsku mluví o kalamitě.

„Nám se do toho přidalo navíc neskutečné sucho, celé souvislé borové porosty proschly, to budeme muset řešit navrch během roku,“ podotkl Malý.

Naštěstí pro návštěvníky není uzavřená žádná oblast u Mohelna. Stromy hrozící pádem jsou odklizené.

Ze situace není nadšený ani mohelenský starosta Jiří Kostelník. „Ceny dřeva dnes vůbec nejsou dobré, výkupčí s nimi jdou hodně dolů, protože je přetlak na trhu. Máme jednak svoje letité odběratele z okolních pil, pak prodáváme i velkoodběratelům, jako je například jihlavský Kronospan,“ vyjmenoval. Lidé z Mohelna mají podle jeho slov velký zájem o palivové dříví, které jim městys rozváží. V poslední době řada z nich přešla na ekologické kotle, dřevem se topí hodně.
Stejné zkušenosti mají například v Čáslavicích, kde obec hospodaří na 65 hektarech lesů. Dělají všechno pro to, aby se do termínu na konci března vešli.

„Bylo by lepší, kdyby dřevo zůstalo zdravé v lese, protože teď jsou ceny na polovičce. Máme o tisícovku na kubíku prodaného dříví méně, než by bylo za normálních podmínek,“ komentoval situaci čáslavický starosta Vladimír Bartes.
„Jednak pracujeme vlastními silami, obec má zaměstnance na dva a půl úvazku, kteří od podzimu dělají, co můžou. Musíme to do konce března stihnout,“ vysvětlil Bartes. Dále si obec najímá firmu, která vytěžené dřevo rovnou odkupuje. „A kupují i lidé ve vesnici, vozíme jim ho až do baráku, o palivové dříví je zájem,“ potvrdil čáslavický starosta stejný trend, jaký je například v už zmíněném v Mohelně.

Největším vlastníkem lesních porostů je státní podnik Lesy České republiky (LČR).

Jeho mluvčí Eva Jouklová Třebíčsko označila za kalamitní oblast, pokud jde o výskyt kůrovce.

„Je to dáno především důsledkem extrémního sucha v minulých letech. Vichr v loňském roce v porovnání s kůrovcem nenapáchal na lesních porostech takové škody,“ uvedla.

V současnosti podle jejích slov ve státních lesích na Třebíčsku zbývá do konce března dotěžit odhadem 30 tisíc kubíků kůrovcem napadeného dřeva, je zdecimováno hodně smrčin. „Nejvíc postiženou oblast máme na sever od Třebíče a v jejím nejbližším okolí,“ upřesnila.

I státní podnik už naráží na omezené možnosti odbytu. „Na trhu je přebytek dříví této kvality,“ podotkla Jouklová.
Do lesů LČR, spravovaných Lesní správou Třebíč, není v tuto chvíli naštěstí vyhlášen zákaz vstupu.