V Havlíčkově Brodě se budou opravovat hlučné kolejové brzdy a ve Světlé nad Sázavou bude postaven nový železniční most.


Vzhledem k úspornému programu vlády se na dráze v kraji nedělaly velké investice ani v minulém roce, sdělil Jan Veselovský z plzeňské Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Ve výhledu je revitalizace trati z Kostelce do Slavonic s náklady kolem 850 milionů korun.


„Projekčně je připravena řada staveb. Pokud dojde k uvolnění finančních prostředků, je možno je realizovat,“ poznamenal Veselovský.


V dlouhodobém výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury je zařazena revitalizace vlakové trati z Kostelce u Jihlavy přes Telč do jihočeských Slavonic. Posouvá se však termín zahájení. Zatímco dříve se zvažovalo na přelomu letošního a příštího roku, nyní chce SŽDC s modernizací této tratě začít koncem roku 2012. „Dokončení je uvažováno v roce 2014,“ doplnil Veselovský.


Místo kolejí cyklostezka


U této trati se léta mluví také o obnově chybějícího úseku kolejí přes hranice do rakouské obce Fratres. Koncem minulého roku se ale v médiích objevily informace o tom, že se doprava na navazující vlakové trati v Rakousku spíš utlumuje a že tam zazněl i návrh, aby se místo železnice budovala cyklostezka.


Podle Veselovského proběhlo s Rakušany kvůli trati několik jednání. Na obnovení dráhy podle něj měli zájem představitelé Dolních Rakous, ale ze strany spolkového ministerstva dopravy a vedení rakouských drah se celá akce jevila jako neekonomická. Revitalizace trati z Kostelce do Slavonic podle Veselovského na rozhodnutí rakouské strany nezávisí. „Bude však ovlivněna současnou ekonomickou situací, při které jsou investice soustřeďovány na velké koridorové stavby,“ upozornil.


V minulém roce přibyla u vlakových přejezdů v kraji dvě zabezpečovací zařízení dohromady za 18 milionů korun, instalována byla v Jihlavě a na trati z Havlíčkova Brodu do Pardubic. Na některých místech byl opraven kolejový svršek, což umožnilo zrychlení jízdy a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Tyto akce stály 60 milionů korun.

VĚRA STEJSKALOVÁ (ČTK)