V nabídce jsou zejména kurzy, zaměřené na rozmanité využití internetu.


Zájemci o zdokonalení v práci s počítačem mohou volit i denní dobu. Čtyřhodinové kurzy v internetové studovně proběhnou od osmé hodiny ranní a od druhé hodiny odpolední. Některé z nich doplní praktická cvičení, kde bude příležitost prověřit své znalosti s pomocí lektora.


S přihláškami do jednotlivých kurzů není radno váhat. Zájem bude zřejmě veliký, neboť díky finanční podpoře kraje Vysočina jsou všechny kurzy zdarma.

Ten první navíc začíná už 9. září.


Zápis do počítačových kurzů probíhá v internetové studovně vždy v pondělí, ve středu, čtvrtek a pátek od 12 do 18 hodin.


Možný je i prostřednictvím telefonu na číslech 568 619 525 a 568 619 522. Třetí cestou je elektronická pošta: ebazalova@knihovnatr.cz.