Spoj linky číslo 5 ve dnech školního vyučování s odjezdem ze zastávky Za Rybníkem ve 13.26 hodin bude nově končit na zastávce Hřbitov. V opačném směru bude nově začínat na zastávce Hřbitov ve 13.58 hodin.

Spoje linky číslo 10 v pracovní dny s odjezdem od Polikliniky v 7.55 a 8.17 hodin budou jezdit přes zastávky M. Majerové a Gen. Svobody.

U linky číslo 11 bude zaveden spoj v pracovní dny s odjezdem v 16.17 hodin ze zastávky Karlovo náměstí, směr Cyrilometodějská.

U linky číslo 12 bude zřízen nový pár spojů, který bude v provozu v pátek a sobotu. Odjezd ze zastávky Karlovo nám. bude v 22.45 hodin a z Ptáčova v 22.55 hodin.