Ten, kdo není jemnickým zastupitelem, ale je předsedou komise zřízené radou města nebo předsedou výboru zastupitelstva města, má nárok na 1970 korun měsíčně. Řadoví členové těchto komisí či výborů mají nárok na 560 korun měsíčně. Novinka platí zpětně od 1. ledna tohoto roku. Všem zmíněným lidem proto byla počátkem července vyplacena jednorázová nasčítaná částka za první půlrok jejich činnosti.