Zatímco před 120 lety byla železnice pro lidi z Moravskobudějovicka a Jemnicka vítaným projektem, dnes se zdá být na obtíž. Pravidelná osobní doprava po ní totiž přestala jezdit před 5,5 lety a vedení Kraje Vysočina její obnovení neplánuje. Řada obyvatel s tím nesouhlasí, a sobotní oslavy vnímají i jako protest. Co si o tom myslí starosta Jemnice Miloslav Nevěčný? I o tom mluví v rozhovoru.

Jak se vůbec těšíte na oslavy?

Ta oslava má tak trochu nádech nostalgie a smutku zároveň. Přesto se těším, že se setkám s lidmi, kteří mají k železnici kladný vztah, a co víc, je to pro mnohé srdeční záležitost. Věřím, že společně strávíme pár příjemných okamžiků a snad se vzájemně povzbudíme v boji za správnou věc. Nepodlehnout důsledkům zvůle úředníků, jež často maří úsilí a nadšení lidí, je velmi těžké

Jak vlastně myšlenka na uspořádání oslav vznikla?

Oslavy v podstatě logicky navazují na novodobé milníky v historii naší trati. Začalo to v roce 1996, kdy byla trať prohlášena národní technickou kulturní památkou v souvislosti se stým výročím její existence. Oslavy byly velkolepé za účasti předních politiků v čele s ministrem dopravy Římanem. Tehdy si řada lidí myslela, že to bude pro naši trať přínos minimálně v tom, že stát se bude o trať jako celek lépe starat. Je přece povinnost a závazek starat se o vlastní majetek. Zvláště pokud je vlastníkem stát. Další oslavy se konaly pochopitelně po dalších deseti letech a letos máme 120. výročí založení.

Už jste to naznačil, trať je bez pravidelné dopravy. Jako město usilujete o obnovení provozu. Daří se vám to?

Vyjmutí trati z dopravní obslužnosti, a tudíž neobjednání pravidelné osobní dopravy od ledna 2011, bylo jednostranným násilným aktem ze strany Kraje Vysočina. Bylo nám totiž v říjnu 2010 pouze oznámeno, že Správa železniční dopravní cesty nehodlá od ledna trať udržovat, a proto kraj neobjedná pravidelnou osobní dopravu. Dodnes nedokážu pochopit, jak mohla servisní organizace, jejíž povinností je zajistit provozuschopnost trati, takto postupovat naprosto v rozporu se svými pravomocemi. Že je tato úvaha správná, potvrzuje současná situace, kdy po šesti letech stejně SŽDC musí trať udržovat. Jezdí zde vlaky nákladní, víkendová doprava o prázdninách, turistické a další příležitostné vlaky objednané městem Jemnice jako veřejnou správou.

Starosta Jemnice Miloslav Nevěčný

Pokračují tedy ještě nějaká jednání o obnově pravidelné osobní dopravy?

Proběhlo několik jednání s Krajem Vysočina a starosty obcí podél trati, na kterých zaznělo: „Pojďme se domluvit a společnými silami obnovit provoz osobní dopravy." Předložili jsme několik návrhů řešení, apelovali na zachování železnice jako důležitého prvku tohoto okrajového regionu nejen z hlediska přepravy osob za prací a do škol, ale také pro udržení a rozvoj turistického ruchu a vytvoření příležitostí pro další podnikatelské aktivity. Výsledek byl ten, že by kraj mohl objednat dopravu za předpokladu, že město a obce zaručí provozuschop-nost trati minimálně na deset let. Kraj zároveň zruší větší počet autobusových spojů, než bude počet objednaných spojů vlakových. Na tomto absurdním požadavku celý pokus o dohodu ztroskotal. Jak může město garantovat stav majetku, který mu nepatří, a o který se má navíc ze zákona starat někdo úplně jiný? Navíc převod tratí byl v té době v nedohlednu a spojení mezi Jemnicí a Budějovicemi bylo posíleno několika autobusovými spoji a tím byl problém jakoby vyřešen. Lze namítat, že provoz autobusů je levnější než vlaků. Je to však otázka porovnání položek, které určují ekonomiku provozu těchto dopravních prostředků. Zde je však vlaková doprava velmi znevýhodněna. A to nemluvím o ekologii, bezpečnosti provozu, cestovatelském komfortu, spolehlivosti a tak dále. Tyto atributy mají velkou hodnotu, se kterou se ale jaksi nepočítá. Ale to již zabíháme do témat, která by měli řešit jiní „moudřejší" a na vyšších úrovních.

Takže podle vás by lidé vlaky využívali?

Od začátku této smutné kauzy tvrdím, že pokud by na trati fungovaly všechny typy dopravy a byla využívána nejen pro osobní a nákladní dopravu, ale i pro dopravu rekreační, zážitkovou, turistickou, tak i ekonomičnost by byla výrazně vyšší a přínos pro region by také nebyl zanedbatelný. Zájem o tento druh turistiky je prokazatelný. Provoz výletních vlaků Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě je velkou a vyhledávanou atrakcí.

Právě na spolek jsem se chtěl zeptat. Máte z něho radost?

Aktivita a úžasná obětavost lidí sdružených ve spolku je velkým štěstím a nadějí na přežití trati v tomto nepříznivém období. Jejich výletní vlak je nádherná atrakce a je o něj velký zájem. I díky jim je trať stále živá. Město Jemnice je podporuje nejen tím, že objednáváme jízdy. Ale bez nadšení a obětavé práce členů spolku, a hlav-ně pana Martina Kouřila při rekonstrukci soupravy a jejím provozování by to nešlo.

Nemyslíte si, že na opětovné navrácení pravidelného provozu na trati je už pozdě?

V současnosti je osud jemnické trati nejistý a její potenciální převod na jiného majitele než stát uvízl na mrtvém bodě, respektive v rukou úředníků asi na SŽDC. Jisté je jedno. Čas pracuje v tomto případě proti nám. Naštěstí stále existuje řada lidí, kteří mají chuť a sílu usilovat o změnu situace.

Co negativního konec pravidelné osobní dopravy na železnici přinesl, respektive co dobrého Jemnicku vzal?

Každý region je pro své obyvatele, a samozřejmě i pro turisty, zajímavý především svou pestrostí, škálou nabídek pro každoden-ní život i pro rekreaci. Města velikosti Jemnice, navíc vzdálená od velkých center, jsou velmi citlivá na ukončení jakékoliv činnosti a aktivity, ať již jde o pracovní příležitosti, nebo kulturní a společenské vyžití. Úplná likvidace naší trati by byla velký zásah do života ve městě a okolí. Navíc řada lidí má k železnici i vztah osobní. Pracovali zde oni nebo někdo z jejich rodiny. Ti by tuto skutečnost cítili jako velkou křivdu a projev neúcty k úsilí předků.