Současné vedení města hledá řešení, co s celým prostorem dál. Radní se rozhodli, že nechají úředníky investičního odboru udělat průzkum trhu, aby zjistili, jaká je cena přípravy a organizace architektonické soutěže podle pravidel České komory architektů pro stavbu multifunkční haly a úpravy okolí.

Polanka v Třebíči.
Na Polance bude dražší vstupné

Při schůzi rady města se kolem celé záležitosti vedla diskuze. Zaznělo, že cena vlastní architektonické soutěže se odvine od ceny celkového díla. Může vyjít až na statisíce – zaplacení odborníků v porotě, odměny soutěžícím a podobně. Výhodou je jednodušší postup pro zpracování projektu bez výběrového řízení na projektanta.

„Architektonická soutěž ale zvyšuje prestiž města. Vyjde z ní kvalitní projekt, na který je dobře slyšet. Pak musí nastoupit práce politiků na zajištění dotace,“ uvedl starosta Karel Müller. „Může se stát, že se nám některé návrhy ze soutěže líbit nebudou,“ přidal svůj pohled radní Jaroslav Vysoký.

Architektonickou soutěž pořádali nedávno v Třebíči na podobu vodního prvku na Karlově náměstí a ve Velkém Meziříčí na úpravu hlavního náměstí a některých přilehlých ulic.