Ukázku odchytu ptáků v rákosí u rybníka Chobot provedl Tomáš Albrecht z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR ve Studenci. Opeřence lapal do japonské nárazové sítě. Skončilo v ní několik exemplářů strnada obecného, strnada rákosního a kosa černého. Vše bylo doplněno přednáškou o metodách odchytu ptáků a o jejich biologii. „Děti měly možnost si chycené jedince zblízka prohlédnout,“ informovala kantorka Ludmila Leitnerová.

Podobné akce mají vzbudit zájem dětí o přírodu a jsou součástí dlouhodobé strategie Akademie věd popularizovat vědu a výzkum i na základních školách, a zároveň upozornit na problémy s ochranou přírody. „Žáci i učitelé doufají, že nastartovaná spolupráce bude i nadále pokračovat,“ řekl ornitolog Albrecht.

Mohelenští školáci přímo v terénu také nasbírali vědomosti pro témata určená jednotlivým třídám. „Žáci 6. třídy se zabývali významem půdy, třídili keře a stromy. Sedmáci zpracovali oblíbené téma voda kolem nás – potoky, rybníky, řeky a živočichové. Chlapci a děvčata z 8. třídy upevňovali svoje vědomosti o Mohelenské hadcové stepi a deváťáci se zabývali významem lesa a bioindikátorů – mechů a lišejníků,“ doplnila Ludmila Leitnerová.

MARTIN SKLENÁŘ