Budují se oboustranné zastávkové pruhy, nástupní ostrůvky a přístřešky pro cestující. V plánu jsou i chodníky, odvodnění a zřízení silničního příkopu, úprava napojení místní komunikace na silnici druhé třídy, vodorovné a svislé označení, veřejné osvětlení a úpravy zeleně včetně stromů.

Stavební práce provádí moravskobudějovická firma na základě výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou jeden milion 269 tisíc korun včetně daně z přidané hodnoty.