Obě zbrojnice budou mít po opravě novou střechu, počítá se s výměnou vrat a opravou omítek. Ve Vraníně navíc dají do pořádku vstupní schodiště, zároveň pořídí okapový chodník.

„V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavebních prací s plánovaným ukončením těchto prací nejpozději do konce srpna 2018,“ oznámil Josef Macháček z odboru rozvoje a investic.