„Odstávka se odběratelů nijak nedotkne, dočasně sníženou výrobu elektřiny ČEZ nahradí z dalších energetických zdrojů,“ ubezpečil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Během odstávky energetici z reaktoru vyvezou jednu pětinu paliva, tj. 75 kazet, a nahradí ho palivem čerstvým. Kromě výměny části paliva mají v plánu řadu kontrol, servisních a modernizačních prací. Provedou například kontrolu a čištění reaktoru, servis hlavních cirkulačních čerpadel a parogenerátorů nebo údržbu zařízení obou parních turbín. Pokračovat bude také rekonstrukce podružných rozvaděčů i obnova ochran systémových rozvoden.