Modernizace rozvaděčů patří mezi technicky, časově i ekonomicky nejnáročnější akce. Její příprava začala již v roce 2015 a postupně bude probíhat až do roku 2021. Celkové náklady dosáhnou 420 milionů korun.

„I přes dlouhodobé používání bylo zařízení stále funkční a v dobrém stavu. K výměně jsme mimo jiné přistoupili kvůli přísnějším podmínkám provozu na dalších 20 až 30 let, ale i z pohledu dostupnosti náhradních dílů,“ řekl ředitel elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský.

Jak výměna probíhá? Nejdříve přichází na řadu odpojení kabeláže a následná kompletní demontáž plechových skříní včetně přístrojů. Po montáži musí pracovníci měřením ověřit stav několika tisíc kabelů, připojit tisíce vodičů, odzkoušet správnou funkci a aktuální stav zaznamenat do dokumentace. Bez provedení všech těchto činností nemohou operátoři a provozní personál uvést zařízení do provozu. Rekonstrukce proto probíhá nepřetržitě a pracuje na ní přes 170 pracovníků dodavatelů a několik desítek pracovníků ČEZ. Přes den provádí činnosti náročnější na pozornost, to znamená připojování a zkoušky, v noci převážně montážní a zámečnické práce.