Díky tomuto postupu získali odborníci vyšší kvalitu a míru detailu kontrolovaného zařízení. „ To vše bez jinak nutné přítomnosti personálu uvnitř šachty a s vyšší bezpečností jejího provádění.“ sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Celková kontrola trvala jen tři hodiny, během kterých technici pořídili okolo devíti a půl tisíce detailních fotografií, ze kterých vytvořili 3D model.

Ten jim poslouží jako podklad pro vyhotovení mapy indikací stavu povrchu. „Do takto zhotovených podkladů lze velice jednoduše zanášet a kategorizovat případné zjištěné vady, včetně změření jejich velikosti a při následných kontrolách umožňují tyto podklady sledovat trend zaznamenaných indikací,“ komentoval Ivan Štěpán, manažer útvaru technická kvalita JE.

Využívání nových metod pro zlepšení kontroly je jedním z dlouhodobých projektů. „Pomáhá nám při přípravě zařízení na dlouhodobý provoz elektrárny. Tento pilotní projekt potvrdil efektivnost i požadovanou kvalitu výstupů při provádění vizuálních kontrol zařízení“ uvedl Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.