„Inspirovali jsme se od našich přátel v polských Dalešicích, kteří krásnou sochu Panny Marie na svém náměstí mají,“ říká starosta Jaroslav Zadražil. Sochu z mušlového vápence zhotovil Josef Červinka z Brna během šesti měsíců. Má připomínat ctnosti a lidské vlastnosti jako je pokora, laskavost, dobročinnost a ohleduplnost. „Naše náměstí s kašnou je ode dneška ozdobené krásným uměleckým dílem. Věřím, že prostředí poslouží ke ztišení a meditaci nejen věřícím, ale všem občanům a návštěvníkům Dalešic,“ dodává starosta Jaroslav Zadražil.

Nadace ČEZ podpořila zhotovení a osazení kamenné sochy částkou 300 tisíc korun. Stejnou částku věnovala na rekonstrukci varhan, které se slavnostně rozezněly při varhanním koncertě v neděli 28. října v 15 hodin. Varhany zrestauroval pan Tomáš Nováček.