Druhou dopravní komplikací je uzavírka ulice Havlíčkova, ve které se staví nový most přes Štěpánovický potok. Tady se objíždí po místních komunikacích a termín zprůjezdnění je stanoven na konec července.