„Takových křížů je v zemi opravdu jen velmi málo," upozornil čechtínský starosta Zdeněk Michal. O účelu stavby kříže ví podle něj už pouze omezený okruh lidí. Povědomí o něm by se však s blížící se opravou mohlo rozšířit.

„Jsme vesměs ateistický stát, myslím ale, že úctu k předešlým generacím a k věcem, které nám zanechaly, bychom si zachovat měli. I proto jsme se rozhodli kříž opravit," dodal Zdeněk Michal. Obec už vybrala firmu, která drobnou sakrální stavbu očistí a obnoví nápisy. Navíc by také měla celý kříž zvednout a povýšit jej nad současný terén.

„V obci se totiž budovala silnice a kříž je nyní utopený," vysvětlil starosta Čechtína. Investice do obnovy kříže by se podle něj měla pohybovat kolem 25 tisíc korun bez DPH. Hotovo má být do pouti, která se v obci uskuteční ke svátku sv. Vavřince v první polovině srpna.