„Zájemci si mohou poslat žádost na obecní úřad do pondělí 16. prosince do 17.00. Veškeré podmínky jsou uvedeny v záměru a je vyvěšena i vzorová žádost. Zastupitelstvo obce pak bude na svém veřejném zasedání 18. prosince v zasedací místnosti obecního úřadu rozhodovat o jejich prodeji jednotlivým uchazečům,“ uvedl čáslavický starosta Pavel Vařbuchta. Doplňující informace jsou na webových stránkách obce.