Ve stejném termínu budou změny na linkách 1, 5 a 14 městské autobusové dopravy. Ve směru Karlovo náměstí – Za Rybníkem bude zrušena zastávka Revoluční a objízdná trasa povede ulicemi Spojenců, Řípovská a Koželužská. V opačném směru budou zrušeny zastávky Revoluční, U Kapličky a Sucheniova, objíždět se bude ulicemi Koželužská a Sucheniova.