Kmeny budou stylizovat lesní porost, v němž bude pomocí infotabulí znázorněn koloběh oxidu uhličitého při termickém využití biomasy. Návštěvník tak na několika metrech uvidí, jak listy stromů za pomoci fotosyntézy absorbují oxid uhličitý, který se posléze zase dostává do atmosféry poté, co lidé využijí energii ze spálené biomasy. Následně tento plyn opět zpracují jiné stromy a rostliny, které lze využít jako zdroje energie.

„Celkem zde bude umístěno šestnáct stromů," sdělil Martin Janík z marketingového oddělení Alternátoru. „V tuto chvíli už se příprava tohoto exponátu nachází v poslední fázi, jíž je umístění OSB desek, které budou představovat koruny stromů, a zasypání dřevní štěpkou. Vše by mělo být hotové v polovině listopadu," popsal.

Kromě toho lze v tomto „lese" také najít tabule, kde se návštěvníci dozvědí zajímavosti o různých druzích dřevin a jejich výhřevnosti, zejména co se týče při využití biomasy. Právě Třebíč patří ve využívání biomasy mezi českou špičku, protože zdejší dodavatel tepla, firma TTS energo, v loňském roce vyrobil 90 procent tepla právě z tohoto obnovitelného zdroje.

MILAN KRČMÁŘ