Radnice uvedla, že se pro tento krok rozhodla na základě doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a následuje tak samotné hejtmanství (Krajský úřad Kraje Vysočina) nebo Městský úřad Žďár nad Sázavou.

„Je to škoda. Tahle služba umožňovala operativní kontakt občana s příslušným úředníkem. Občané si často jenom telefonicky zjišťují odpověď na jednoduchý dotaz. Když nyní neuvidí, kdo je na pracovišti, mnohdy se nedovolají. Nicméně doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů budeme respektovat,“ uvedl lidovecký starosta Třebíče Pavel Janata.

„Také si myslím, že službu občané léta využívali. Proti ÚOOÚ ale jít nechceme a respektujeme platné předpisy,“ doplnil tajemník úřadu Vladimír Kazda, který je nadřízeným úředníků na radnici.

Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém doporučení říká, že k naplnění účelu informovanosti občanům je zcela dostačující informace o tom, které odbory a oddělení jsou kompetentní k vyřízení určitého typu podání nebo žádosti, naopak informace o přítomnosti konkrétních zaměstnanců jsou nadbytečné a představují nedůvodný zásah do práv a ochrany soukromí zaměstnanců.

"Jsou placení z peněz daňových poplatníků"

Europoslanec Stanislav Polčák (STAN) však takovou praxi odmítá. A jak říká, bude se snažit o změnu. „Jde o přepjatý výklad ÚOOÚ, a to z několika důvodů,“ předeslal.

„Nařízení GDPR přímo umožňuje opřít se o jeden článek, který hovoří o tom, že zpracování osobních údajů je možné ve veřejném zájmu. Pokud je úředník placený z peněz daňových poplatníků, tak je nepochybné, že přiměřené omezení ochrany osobních údajů je jistě možné a přípustné přímo podle nařízení GDPR. A tady v tomto konkrétním případě - to znamená, jestli úředník je v práci či nikoli - to přípustné je,“ je přesvědčený europoslanec.

S odvoláním na tento článek už oslovil vedení Úřadu pro ochranu osobních údajů. „A požádal jsem úřad v dopise o schůzku, protože u tohoto konkrétního stanoviska se jeho výklad myslím příliš nepovedl. A chceme o tom jednat,“ řekl europoslanec Polčák.