Nemělo by se už stávat, že lidem nečekaně zazvoní u dveří prodejci. Nařízení vstoupí v platnost 22. října, tedy 15. den po dni vyhlášení.

Výjimka se vztahuje na prodej zboží a poskytování služeb při slavnostech, sportovních a kulturních akcích. Nařízení rovněž neplatí pro veřejné sbírky, které odpovídají všem zákonům.

Stejná či podobná nařízení už existují v řadě dalších vesnic a měst nejen na Třebíčsku.