„Vzhledem k dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci vyzýváme všechny občany a podnikatelské subjekty v našem správním obvodu k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových i podzemních vod," vzkazuje úřad. Týká se to hlavně mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch a podobně.

Úředníci budou chodit na kontroly. Zaměří se rovněž například na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními nádržemi či na dodržování manipulačních řádů provozovateli malých vodních elektráren. Rovněž je bude zajímat, jak se dodržují povolené odběry povrchové i podzemní vody.

Stejná výzva už v minulých dnech doputovala do obcí, které spadají pod vodoprávní úřady v Třebíči a v Moravských Budějovicích.