Na událost už zareagovala českobudějovická Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí. Podle ní je nutné být na pozoru, neboť současná situace na Dukovanech dokazuje, že zařízení stárne, opravy budou drahé a častější. Iniciativa událost nepovažuje za banální, ale naopak za výjimečnou v rámci třiceti let fungování tohoto jaderného provozu na pomezí Vysočiny a jižní Moravy.

Situace, která se stává i jinde

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová ovšem současné dění na Dukovanech tak černě nevidí. „Čas od času k obtížím na parogenerátoru dochází, od toho jsou procedury při náběhu bloku. Kontroly jsou proto tak podrobné, aby se vše zjistilo včas. Když se rozhlédneme po světě po jiných elektrárnách, vidíme, že nejde o neobvyklou situaci,“ řekla.

Ředitel EDU Miloš Štěpanovský poznamenal, že prioritou zůstává bezpečnost a spolehlivost. Technici elektrárnu udržují, aby byla schopná dlouhodobého provozu. „Jako jedno z opatření lze očekávat zkrácení cyklu kontrol parogenerátorů,“ sdělil.

Trubičky

Co konkrétně se stalo? Standardní kontrola při náběhu bloku do provozu ukázala, že nastala změna chemického režimu u jednoho z parogenerátorů. Detailní diagnostika pak odhalila, že jsou lokálně zeslabeny teplosměnné plochy u několika trubiček, které byly zaslepeny. Stejně jako byla opravena drobná lokální netěsnost.

„Jde o závadu předpokládanou projektem,“ uvedl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Jinými slovy – už projektanti počítali s tím, že k něčemu takovému občas může dojít, proto jsou testy při náběhu bloku nastaveny, aby odchylku od normálu objevily.

Vychladit, vysušit. To chvíli trvá

„A pokud je netěsnost významnější, musí se blok odstavit a opravit. Stane se. Nejde o nic výjimečného, pokud vezmeme v úvahu i odstávky z minulosti, které se v Dukovanech uskutečnily,“ poznamenala Dana Drábová.

Parogenerátory jsou podle jejích slov předmětem velmi podrobných kontrol. „Právě proto, že teplosměnné trubky jsou citlivá záležitost a je jim potřeba věnovat pozornost. Akorát že je to nepříjemné, protože se musí vychladit parogenerátor, znova vysušit a trvá to. Netěsnost je sice jen několik milimetrů, ale pravidla prostě říkají - teplosměnné trubky musí být těsné,“ zdůraznila.

Blok začne najíždět do provozu po skončení všech srpnových doplňkových kontrol a až bude hotová následná oprava. „Pak se uskuteční standardní testy a zkoušky spojené s náběhem bloku,“ přiblížil mluvčí Bezděk.

Jak uvedl ředitel Štěpanovský, teď se v elektrárně soustředí na stanovení rozsahu a způsobu opravy. Na otázku, co je příčinou, hledají odpověď s předními technickými odborníky i zahraničními provozovateli jaderných elektráren.

Původně šlo o plánovanou odstávku druhého výrobního bloku, kdy se měnilo palivo a dělala se třicítka investic a modernizací. Technici například nainstalovali třetí čerpadlo bazénu, ve kterém se skladuje použité palivo. Dále třeba čistili a kontrolovali reaktor nebo provedli servis hlavních cirkulačních čerpadel i parogenerátorů.