Nutno podotknout, že spíše než o dobrý skutek šlo o reakci na předchozí počínání reprezentantů města. Ti schválili trasu budoucího obchvatu, který zasáhne Průmyslovou čtvrť. Majitelům pozemků ale o svých plánech zhola nic neřekli.

Jak a kdy jste se dozvěděl, že přes vaše pozemky má vést silnice?

Z novin. Ze zpráv z předposledního zastupitelstva jsem se dozvěděl, že zastupitelé neodhlasovali nebo nedali místostarostovi Karasovi peníze na odkoupení Unipletu, byť on je ubezpečuje, že je to nutné koupit, protože je to uprostřed trasy a se všemi majiteli pozemků ležícími na této trase je to projednáno. Říkal jsem si, zbytečný humbuk, přes moje nemovitosti to zjevně nejde, když je to se všemi projednáno. Ve snu mě nenapadlo, že ten, se kterým je to projednáno, jsem já.

Se silnicí přes váš pozemek podle všeho počítal i starý územní plán. Ani tenkrát vám nedal nikdo vědět?

Ani ten se mnou nikdo nediskutovat. Majitelem objektu jsem přitom od roku 2000.

Skutečně žádný úředník za vámi nikdy nebyl? Ani žádný dopis jste nedostal? Vůbec žádnou oficiální informaci o obchvatu?

Někdy v říjnu loňského roku mně volali nájemníci, že na pozemku za bránou jsou geodeti a něco měří. S úsměvem mi říkali Milane, co děláš, budeš stavět, budeš prodávat, co se děje? Dozvěděl jsem se, že geodety tam poslalo město. Řekl jsem jim dobře, dejte mi laskavě na vědomí, že vás tam poslalo město, jinak na vás zavolám policii. Na to konto mi přišel dopis, omluva z Geodingu. Od té doby je ticho. To znamená, jestli mě kontaktoval úředník, tak jedině z Geodindu.

Jak z jeho vyjádření vyplývá, vedoucí odboru dopravy městského úřadu 24. září Geodingu potvrdila, že místostarosta Karas projednal měření s majiteli pozemků. To se tedy nestalo?

Neměl jsem opravdu jedinou indicii o tom, že by se něco dělo. Nikdo nic neřešil. Až 22. října jsem měl na zahraniční cestě telefon, kdy mi pan Karas řekl: Pane Dočekal, musíme se sejít, protože my si od vás koupíme vaše nemovitosti, protože tam povede obchvat. Moje první reakce byla – nemám zájem vám cokoli prodat.

Později jste spolu ještě jednali?

Ano, 7. listopadu jsem šel za panem Karasem, řekl jsem: Pane Karas, já vám to nechci prodat za žádných podmínek, zkrátka nemám důvod. Vy se mnou strašně špatně jednáte, děláte si, co chcete, jste nevěrohodný partner. Stávající územní plán je pro mne neakceptovatelný. Až uděláte jiný a přijdete, jak se chodí úplně všude, byť to není vaše povinnost, protože zákon vám to neukládá, tak budeme jednat.

Jan Karas ale v rozhovoru pro Deník minulý týden řekl, že až do nedávných hodin nic o odmítavých stanoviscích netušil. Navíc tvrdil, že je nepokládá za tolik závažná, aby se nedala v budoucnu změnit.

Řekl jsem mu jasně: Ani metr, ani cihlu. Velká hala, která je zateplená a má 1200 čtverečních metrů, je tabu, o té já nebudu nikdy diskutovat. Nezastavěný pozemek, je diskutabilní,ale až tehdy,až se bude projednávat nový územní plán.

Pak jste s ostatními podnikateli napsali společné vyjádření, že své pozemky neprodáte?

Řekl jsem mu (místostarostovi Karasovi, pozn. red.), že napíšu dopis, který pošlu všem zastupitelům a na všechny instituce a osoby, které jsou schopny s tou věcí cokoli dělat. A napíšu tam vyjádření všech firem, které se pod to podepíší. Se sepnutýma rukama mě žádal, ať si dělám, co chci, ale za sebe, a nikoho ať do ničeho netahám, protože kromě mě je se všemi domluven a zbytečně vířím vodu.

Byl domluven?

S Inapou jednal, to je pravda. Z Kovošrotu mi ale potvrdili, že s nimi nejednal, ti měli první informaci ode mě.

Proč jste vůbec inicioval sepsání dopisu zastupitelům?

Domluvili jsme se z mé iniciativy, že dopis zastupitelům napíšeme, protože až do schůzky s místostarostou jsem si pořád bláhově myslel, že územní plán není schválen. Řekl jsem, my to musíme napsat proto, abychom těm zastupitelům řekli: Neschvalujte územní plán, nekupujte Uniplet, my vám to neprodáme.

Jan Karas naznačuje, že kdosi tohle vše zrežíroval? Jak to bylo?

Jestli někdo něco režíruje a špatně, tak je on. Tak, jak lhal zastupitelům, tak lhal mně, když mně řekl, že je se všemi domluven. Podotýkám jednu věc, bude-li pan Karas vyjednavač nebo člen vyjednávacího týmu, se mnou se nikdy nedomluví a nezmění-li radikaálně způsob komunikace se svými voliči , tak naše město s největší pravděpodobností nikdy obchvat mít nebude.

Dopis, který podnikatelé napsali zastupitelům Třebíče:

Neprodáme. Dopis, který podnikatelé napsali zastupitelům Třebíče.