„Několik chytrých hlav v Bruselu se usneslo a vymyslelo tuto agendu, kterou poslalo do členských zemí. Ty mají povinnost to implementovat na organizace mající víc než padesát zaměstnanců. V případě města Třebíče je to také několik příspěvkových organizací, které město zřizuje,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal k novince, kterou musely přijmout všechny organizace v Evropské unii. Říká se jí whistleblowing, v překladu pískání na píšťalku. A týkat sebude i dalších měst na Vysočině.

Vlevo od "hlavního" oblouku se vytvořila ještě jedna duha. Její oblouk však mizel v mracích.
Kouzlo přírody: nedělní večer nad Třebíčí zpestřily dvě duhy, podívejte se

Na radnici tak bude sedět člověk, který bude toto pískání evidovat. „On jediný bude znát totožnost stěžovatele. Tu stížnost pustí dál anonymně. Čili on ochrání toho stěžovatele, aby nemohl být šikanován či popotahován ze strany vedení organizace za to, že dotyčný do něčeho vrtá, na něco upozorňuje a něco kritizuje. Osobně si to moc představit nedovedu, protože většinou se z obsahu pozná, kdo ten stěžovatel asi je,“ popsal místostarosta Pavel Janata.

Jak starosta, tak místostarosta novou funkci líčili se značnou ironií. Věc se má totiž tak, že pověřená osoba může přijímat pouze stížnosti, které se týkají porušování evropského práva. „Tento režim se navíc nebude týkat stížností z řad občanů, ale pouze zaměstnanců dané organizace,“ uvedl dále Janata.

Plníme povinnost

Ten dříve jako senátor působil v ústavně-právním výboru Senátu. Legislativu tedy ovládá, princip whistleblowingu ho ale trochu zaráží. Pokud by totiž stěžovatel přišel s tím, že se na radnici porušují české zákony, zřejmě nepochodí. „Ne všechny české zákony totiž řeší Evropská unie. Unii by tedy ona stížnost nemusela zajímat. Takže ta stížnost se může týkat třeba problematiky lidských práv, rovného přístupu či genderové otázky. V těchto případech asi většina lidí pochopí, že to může být předmětem unijního práva. Ale aby měli všichni v malíčku, co sem dále patří a co ne, tak takového člověka já neznám,“ doplnil Janata.

Z toho důvodu je jasné, že této agendy asi nebude mnoho. Proto nemělo smysl kvůli ní zřizovat zcela nové místo. Dostane ji na starost stávající zaměstnanec úřadu, který bude shromažďovat nejen stížnosti od městských úředníků, ale i od pracovníků z městských organizací. „Myslím, že mu tohle nezabere ani pět minut týdně,“ podotkl dále místostarosta.

Poznáte obec na Vysočině?
Zámek, synagoga a židovský hřbitov s náhrobkem. Poznejte obec na Vysočině

Pacal nad tím pak pokrčil rameny. „Plníme povinnost, kterou máme. Můžeme si o její funkčnosti myslet své, ale takto je to nastavené. Podobnost s bublinou zvanou GDPR, tedy o ochraně osobních údajů, v tomto případě není náhodná,“ uzavřel starosta.