Co úřad k vydání této publikace vedlo? „Každý občan má právo znát aktuální a skutečný stav životního prostředí, které ho obklopuje. Dalším neméně významným důvodem byla snaha soustředit na jedno místo velmi roztříštěné informace a data vztahující se k různým průzkumům a analýzám jednotlivých složek životního prostředí," vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí MěÚ v Třebíči Pavel Vosátka.

Autorský kolektiv věří, že každý čtenář najde v publikaci odpovědi na celou řadu svých otázek a že brožura současně podnítí i vyšší zájem lidí o životní prostředí a přírodu jako celek. „Doufáme, že publikace potěší všechny, kteří mají rádi přírodu a mají pozitivní vztah k životnímu prostředí a ekologii, a to ať již profesně nebo ze zájmu. Snahou celého autorského kolektivu bylo ji napsat tak, aby byla maximálně srozumitelná pro co možná nejširší okruh čtenářů," poznamenal Pavel Vosátka.

Slovo ministryně

Brožura by tak rozhodně neměla chybět v žádné školní knihovně či knihovně žádného milovníka přírody. Barevná publikace formátu A4 na křídovém papíře má 72 stran textu a dalších 32 stran příloh a fotografií.

Kniha začíná zajímavou předmluvou ministryně Věry Jourové a klimatologa Václava Cílka. Následující kapitoly se snaží poutavou formou informovat čtenáře o historii vodárenství, o pitné i odpadní vodě, o kvalitě ovzduší, lesích, floře a fauně Třebíčska. Čtenář na stránkách najde řadu konkrétních a aktuálních údajů o stavu životního prostředí. Dočteme se zde i základní informace o vybraných chráněných územích a přírodních parcích či městské zeleni.

Kniha obsahuje také povídání o geologii a mineralogii Třebíče a přilehlého okolí, nechybí ani velmi obsáhlý a zcela unikátní soubor význačných přírodovědců, kteří měli či mají nějaký vztah k okresu Třebíč. A to nebyly vyjmenovány zdaleka všechny kapitoly, jež jsou v knize obsaženy. „Velké poděkování si zaslouží firmy, které finančně přispěly k vydání této publikace," doplnil vedoucí odboru.

Publikaci zájemci obdrží bezplatně na odboru životního prostředí na Masarykově nám. 116/6.