Loni zde restaurátoři dokončili rozsáhlou rekonstrukci, která trvala osm let. „ Většina srovnatelných staveb byla totiž již dávno z důvodu nevyhovujících podmínek pro bohoslužby, špatného stavu nebo kvůli jinému využití zbořena nebo přestavěna,“ sdělila Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu v Telči.

Rekonstrukce židovské synagogy v Polici

Fotogalerie: Rekonstrukce židovské synagogy v Polici

Nově obnovená modlitebna reprezentuje Kraj Vysočina v celostátní soutěži. Jde o osmý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

Za Vysočinu byla nominována právě synagoga v Polici u Jemnice. „Nejen v rámci Kraje Vysočina, ale vůbec celé republiky, šlo o originální památkový počin, který si zaslouží nominaci na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2020“, nechal se slyšet ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Federaci židovských obcí se navíc podařilo obnovit synagogu v původním výrazu. „Je cennější i o to, že je součástí celého urbanistického komplexu Židovské ulice, vystavěné v letech 1723-28, který se právě v Polici dochoval v téměř kompletním stavu,“ konstatoval Petr Severa z telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Celkově vyšla rekonstrukce na šest a půl milionu korun. „Čas pro nás v tomto případě nehrál roli, proto obnova synagogy trvala celé desetiletí. Co však bylo v tomto případě určující, tak to byl na naší investorské straně nedostatek velkého objemu financí, takže jsme museli každoročně usilovat o vícezdrojovou dotační podporu“, uvedl Jaroslav Klenovský, historik a správce židovských památek ve vlastnictví FŽO na území Moravy a Slezska.

Po opravě tak nabízí interiér podobu blížící se době vzniku v roce 1758. „ Kromě záchrany samotné stavební substance stavby byly v interiéru restaurovány a z velké části rekonstruovány plochy výzdoby nástěnnými malbami a štukovým dekorem. Společně s náznakovou interiérovou instalací a malou trvalou expozicí se jistě stane zajímavým cílem návštěvníků z domova a ciziny,“ dodala Ampapová.