Retardéry jsou v Moravských Budějovicích už asi měsíc, přesto si na ně obyvatelé stále nezvykli. Lidem vadí především nelogičnost jejich umístění. Místo toho, aby pomáhaly zpomalovat auta před školními budovami nebo dětským hřištěm, budí rozruch v ulicích Mánesova, Komenského a Jechova.

Osm nehod za sedm let

Kritici opatření mají oporu v policejních záznamech. Za posledních sedm let řešila dopravní policie podle záznamů Ministerstva dopravy a Policie České republiky pouhých osm nehod v okolí osmipatrových domů, kde se zpomalovače rychlosti objevily. Pouze v jednom případě hrála roli rychlost. Tato nehoda se stala v prosinci roku 2012 a v policejním záznamu stojí, že řidič nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky, jelikož ji pokrývala ledovka.

Zpomalovacím diskům na vozovce předcházelo jiné dopravní opatření. V oblasti vznikla zóna s omezením rychlosti na třicet kilometrů v hodině. A právě to byl hlavní důvod pro vznik zpomalovacích zařízení. „Pokud někde vznikne zóna s omezením rychlosti, musí zde podle platných technických podmínek být také zpomalovací opatření. Konkrétně by měla být vzdálenost mezi jednotlivými zpomalovacími prahy asi osmdesát metrů. Opatření jsme tedy museli schválit," vysvětlil dopravní inženýr z dopravního inspektorátu Pavel Roudenský.

Vytvoření zóny s rychlostním omezením bylo ale iniciativou města. „Nad zřízením zóny s omezenou rychlostí nebo výběrem materiálu pro zpomalovací zařízení nemáme vyšší moc. To vše je v kompetenci městských úřadů," doplnil Roudenský.

„Co si pamatuji, tak zde žádné nehody nebývaly a ani rychlost se nepřekračovala. Kdo bude chtít jet rychle, šlápne na plyn i za retardérem," odhaduje povahu řidičů budějovický obyvatel Vlastimil Chmel.

Použití zóny i dopravního omezení se před občany snaží obhájit starosta Budějovic Vlastimil Bařinka. „Na počátku zavedení zpomalovacích prahů stál projekt na výstavbu nových parkovacích míst. Chtěli jsme proto, aby zde lidé jezdili opatrněji. Jelikož ale vznikla zóna s rychlostním omezením, dostali jsme z dopravního inspektorátu zprávu, že v případě těchto zón existuje požadavek na zpomalovací zařízení," vysvětlil starosta.

Jedním z odpůrců dopravních změn je také člen městského zastupitelstva Petr Stejskal. Zpomalovače rychlosti ale zcela nezatracuje. „Zpomalovací prahy nejsou špatný nápad, ale musí se použít na správném místě. Jako prioritní bych viděl jejich umístění u školních budov, kde hrozí vběhnutí dětí do vozovky. V jiných městech vídám zóny s omezením a retardéry právě u škol. Použít je na přehledném úseku před osmipatrovými domy na Mánesově ulici nevidím jako smysluplný nápad," nesouhlasí se současným umístěním dopravního opatření Stejskal.

Lépe komunikovat

Mezi lidmi teď panují rozpaky. Někteří na retardéry nadávají, kudy chodí, jiní neví, co si o nich mají myslet. „Nesetkal jsem se s nikým, kdo by měl na umístění prahů pozitivní názor. Pokud si dobře pamatuji, tak jediný návrh na jejich zavedení přednesla paní zastupitelka Švaříčková a měl se týkat ulice Šafaříkova. O umístění v současné lokalitě se nemluvilo. Kdyby radnice vysvětlila, proč musí tato opatření zavádět, možná by bylo nepochopení z řad občanů menší," míní Stejskal.

Na zasedání zastupitelstva přednesl návrh, který se ale nesetkal s úspěchem. „Podle mého názoru je důležité, aby se taková opatření prodiskutovala s občany. Navrhoval jsem, aby se podobné zásahy do života občanů spojily například formou referenda s komunálními volbami," seznamuje se svým návrhem Stejskal.

Nelogické umístění

Nelogické umístění retardérů dokládá situace v ulici Jechova. Díky nájezdům mohou občané nerušeně objíždět zpomalovací prahy po chodníku. A spousta řidičů tento trik využívá. „Retardéry jsou tady úplně zbytečné. Mám je přímo pod okny a běžně vidím, jak je automobily stejně objíždějí po chodníku," potvrzuje každodenní výjev student Michael Lujc, kterému zpomalovací práh vyrostl přímo před domem. „U škol a hřišť by měly mnohem větší význam," pokračuje.

Dalším kritikem opatření je policista ve výslužbě Milan Slezáček. S omezením rychlosti by souhlasil, ale zpomalovací práh mu vadí. Kvůli stavebním technickým podmínkám s tím ale nic nenadělá. „Nejvíce zvláštní je umístění prahu na ulici Jechova. Lidé ho mohou objíždět a navíc vůbec neřeší dopravní situaci. Kdyby se posunul o několik metrů směrem k ulici Urbánkova, pomohl by i co se týče dávání přednosti zprava jedoucím vozidlům. Takto je naprosto zbytečný," přidává postřeh Slezáček.

Řidiči si stěžují na dopady zavedeného opatření na jejich vozidla. Přiznávají, že si kvůli tomu občas zkrátí cestu po chodníku. „Dopravní inspektorát pouze navrhuje, jaké řešení by podle něj bylo nejlepší. Navrhovali jsme ale využití dopravních šikan nebo zvýšených křižovatkových ploch. Rozhodně jsme úředníky a projektanta upozornili, že plastové prefabrikáty, které nakonec zvolili, jsou jednou z nejhorších variant," rozumí řidičům Roudenský.

Dál nic nechystají

Rychlost vozidel v okolí základních škol se v Moravských Budějovicích příliš nehlídala. Chvíli plnil tuto funkci radar umístěný několik desítek metrů od školy v Havlíčkově ulici. U dalších škol se ale spíše spoléhalo na přechody pro chodce a ukázněnost řidičů. „Dokáži si představit zpomalovací práh například v jednosměrné ulici u Základní školy T. G. Masaryka. Silnice tam je z kopce a lidé jezdí rychle. U školy na Havlíčkově ulici býval alespoň radar, ale už ani ten nefunguje," popsal Petr Stejskal.

Proč město nechystá zavádět zpomalovací prahy u školních budov, vysvětluje starosta města. „U škol nebyl požadavek na zavedení těchto opatření. Samozřejmě se u nich dá očekávat zvýšený počet dětí, ale když se bavím se zaměstnanci škol, tak říkají, že dopravní situace není tak špatná," řekl Bařinka.

Dopravní omezení podobného rázu se ve městě neplánují. Jediný požadavek se týkal pouze ulice Šafaříkova. „Opět by se tam musela umístit zóna s omezením na třicet kilometrů v hodině, což si lidé nepřejí," dodal Bařinka.

ROBERT ŠVANDA