Péče je určena nevyléčitelně nemocným a trpícím pacientům pro poslední měsíce či týdny jejich života. „Základním principem je to, že se léčí bolest. Jde o klidné a důstojné dožití v domácím prostředí,“ řekl ředitel třebíčské charity Petr Jašek.


Novinky už si veřejnost všimla. „Bude to dobrá věc, Člověk tak bude moci důstojně umřít,“ uvažuje důchodce Jaroslav.


Všestranná pomoc


„Domácí hospicová péče v sobě zahrnuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v kombinaci se sociální, psychologickou a duchovní pomocí,“ vysvětlila vrchní zdravotní sestra Pavla Dvořáková. Člena rodiny si jeho blízcí vezmou domů. Tým hospicových odborníků jim pak pomáhá s každodenní a náročnou činností. Zdravotní sestra například dochází připravovat infuze. Navštěvovat nemocného pak sestra může až třikrát denně. Zapůjčit domů lze také zdravotnické a kompenzační pomůcky jako invalidní vozíky, elektrická polohovací lůžka, toaletní křesla nebo třeba matrace proti proleženinám.
Charita při hospicové péči spolupracuje s několika zdravotnickými pracovišti, například s Klinickou onkologií Třebíč nebo interním a neurologickým oddělením nemocnice.


Mezi členy charitního týmu jsou dva lékaři (praktický a odborný), tři zdravotní sestry, psycholog, sociální pracovník, pastorační asistent a dobrovolníci. Podporu rodině poskytne tým i po úmrtí nemocného. Pomůže zvládat zármutek a poradí třeba s právními úkony. Na novou službu poskytl dotaci i kraj Vysočina. Potřebné finanční prostředky byly doplněny z Tříkrálové sbírky.


Kromě jiného bude letos ještě možné pořídit dýchací přístroj. Pro příští rok požádá charita o přidělení financí ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj a obce regionu Třebíč.


Zájem roste


„Nyní již máme tři pacienty, zájem o službu roste. Působíme v celém okrese. Jde jen o to, abychom měli dostatečnou kapacitu,“ shrnul ředitel třebíčské charity Petr Jašek.


Ošetřovatelská část péče se hradí ze zdravotního pojištění pacienta na základě doporučení lékaře, a to v délce maximálně třikrát jedna hodina denně. Zapůjčení pomůcek je pak za denní paušál podle typu pomůcky. Sociální, právní, psychologická a duchovní pomoc je bezplatná.


Zájemci o domácí hospicovou péči se mohou o nové službě informovat v sídle Oblastní charity na ulici Leopolda Pokorného 15 nebo zavolat přímo vrchní zdravotní sestře Pavle Dvořákové na číslo 608 860 175.

IVAN PŘIBÍK