„Učeben, které slouží střídavě pro výuku teorie i nástrojovou hru, je většina, chybí prostorný sklad nástrojů nebo sborovna. Jako největší problém se nyní jeví chybějící sál pro koncertní a skupinovou výuku," řekl ředitel školy Martin Beneš.

ZUŠ v Náměšti působí již od šedesátých let minulého století na Masarykově náměstí v prostorách farní budovy. Vztahy mezi uživatelem, zřizovatelem a vlastníkem tohoto barokního skvostu náměšťské památkové zóny jsou velmi dobré. Dokonce tak, že před čtyřmi lety se město zavázalo k trvalé spolupráci a rozvoji aktivit v pronajatých prostorách, načež farnost přislíbila poskytnout prostory, které sama nevyužívá, pro využití městu potažmo ZUŠ. Bylo sepsáno memorandum o spolupráci a rozvoji, které těmto iniciativám mělo dát oboustranný právní rámec.

Budova fary prošla v posledních několika letech náročnou rekonstrukcí. Byla obnovena střecha, provedeno statické zabezpečení celé budovy a obnova části patřící farnímu úřadu. To vše za pomocí dotací kraje, Ministerstva kultury a města. „V opravách by farnost ráda pokračovala, ale již nemá vlastní prostředky," sdělil za farní radu Jaroslav Hrubý.

Nyní tedy stojí před složitým problémem. Farnost na opravy a rekonstrukce spotřebovala veškeré své úspory a nyní splácí úvěry. Umělecká škola by velmi potřebovala alespoň nějaký základní projekt, kterým by mohla prezentovat svoje představy o dalším rozvoji a případně žádat zřizovatele o prostředky a dále o dotace.

Úvodní projektová dokumentace, což je v podstatě malý projekt sloužící k představení záměru, vyjde na 60 tisíc korun. Celý projekt pak na čtvrt milionu. Bez těchto podkladů se není možné o rozšíření ZUŠ dále bavit.

Většina příspěvkových organizací by automaticky nastoupila na svého zřizovatele a domáhala se potřebné částky. Učitelé náměšťské ZUŠ a farníci v Náměšti na to jdou ale jinak. Doufají, že se jim společným úsilím podaří potřebné prostředky naspořit. Už týden proto pracují brigádníci z farnosti na úpravách bývalého špýcharu, aby byl vyhovujícím prostorem pro konání Benefičního koncertu učitelů. Ten se uskuteční v úterý 29. září od 18 hodin. Vstup je z náměstí přes ZUŠ.

„Přijďte i vy nahlédnout do unikátních prostor, kde můžete zhlédnout například trámoví, které vyrůstalo za husitských válek. Vstupné na koncert je dobrovolné, veškerý zisk bude použit na projektovou dokumentaci k rozšíření ZUŠ," zve Hrubý.