Seminář Učíme se v zahradě se jmenuje stejně jako rozsáhlý manuál, který Chaloupky vydaly v loňském roce v rámci česko-německého projektu. „Manuál i seminář mají učitelům ukázat, že okolí školy a školní zahrada se dají využít pro výuku i jiných předmětů, než jen přírodopisu.

Lze tam vyučovat matematiku, chemii, zeměpis, výtvarnou výchovu nebo výchovu ke zdraví či hudební výchovu a jazyky,“ přiblížila Iveta Vorlíčková ze střediska Chaloupky.