Jedná se o součást takzvaného Fulbrightova programu. Učitelská výměna má účastníkům umožnit detailně poznat způsob vyučování i každodenní život v partnerské zemi.

Američtí i čeští učitelé pobírají nadále své platy s tím, že Češi po dobu pobytu v Americe dostávají ještě stipendium, obdrží zpáteční letenku a zdravotní pojištění.

„Z kulturní výměny profitují nejen kantoři, zúčastněné školy a jejich studenti, ale velmi často i rodiny účastníků. Ty totiž stipendisty obvykle doprovázejí,“ uvedla koordinátorka programu Andrea Semancová.

Akce se mohou účastnit rovněž učitelé druhých stupňů základních a vyšších odborných škol. Nutné je doložit minimálně tříletou praxi. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je každoročně 1. listopadu.

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 dohodou mezi vládami Spojených států amerických a České republiky. Jejím účelem je správa Fulbrightova programu u nás. Tento americký vládní stipendijní program byl založen již před šedesáti lety a jeho hlavním cílem je na základě vzájemných vzdělávacích pobytů zvyšovat porozumění mezi USA a jednotlivými partnerskými zeměmi – více na www.fulbright.cz.

Stejná výměna jako v Budějovicích letos v Česku proběhne ještě na školách v Hronově a Rychnově nad Kněžnou.