Gymnázium Třebíč a Katolické gymnázium Třebíč získalo stejný počet bodů, o vítězi muselo být rozhodnuto losem. Vybavení v hodnotě 250 000 Kč tedy získalo třebíčské gymnázium.Menší multimediální učebnu vyhrálo katolické gymnázium a vybavení učebny za 50 000 Střední průmyslová škola Třebíč.

Ředitelé škol se už rozhodli, jak by mělo vypadat vybavení učeben. V třebíčské gymnázium i katolickém gymnáziu dali přednost vybavení učebny pro výuku geografie. „V gymnáziu se bude instalovat počítač na učitelském pracovišti, dále aktivní panel s dataprojektorem včetně hlasovacího zařízení, závěsný systém na mapy a budou se provádět i některé drobné stavební úpravy učebny. V katolické gymnáziu se již připravuje instalace interaktivní tabule, dataprojektoru a počítače,“ vysvětluje Jana Matoušková, koordinátorka soutěže. V střední průmyslové škole nechali výběr na studentech vítězného týmu a ti si přejí vybavit svoji kmenovou třídu počítačem a dataprojektorem.

„Pokud se podaří učebny vybavit v průběhu měsíce října, rádi bychom je oficiálně představili na veletrhu vzdělávání Didacta ve dnech 23.- 24.října,“ sdělila Jana Matoušková. Na Didactě mohou návštěvníci také zhlédnout prezentace projektů, které byly v této soutěži zpracovány.