Od padesátých let minulého století rapidně klesla jeho početnost v celé České republice. Na Českomoravské vrchovině je známo pouze 11 lokalit, na kterých se od roku 2000 vyskytl. U Číchova je květy možné spatřit také ještě v přírodní památce Jalovec.

S hořečkem mnohotvarým českým se můžeme setkat na loukách a pastvinách a na narušovaných stanovištích. Jedná se o dvouletou rostlinu, která v prvním roce vytvoří přízemní růžici listů. V druhém roce obvykle v září vykvétá a následně produkuje semena.

V roce 2010 byl zahájen celorepublikový záchranný program hořečku mnohotvarého českého. Na Vysočině bylo vybráno pět prioritních lokalit, na nichž se snaží zlepšit stav populací hořečku sečí nebo pastvou ovcí a koz, narušováním drnu a výsevem semen či odstraněním náletů. „Záchranný program organizuje ministerstvo životního prostředí, finančně se na něm podílí také Kraj Vysočina. A jak je vidět, na některých lokalitách se dílo daří,“ krajský radní sdělil Martin Hyský, který si hořečky přijel osobně prohlédnout.