„Stavět mohu. Jen k výrobě elektrické energie použiji místo přípojky dieselagregát. Dokončením zpevněné plochy a komunikace zlomím topný kanál. Po dokončení stavby budou zákazníci jezdit po oranisku a obchodní dům budu zásobovat helikoptérou,“ prohlásil s nadsázkou Josef Prajsner.


Prakticky všechna napojení včetně příjezdu k jeho budoucímu marketu jsou totiž závislá na sousedním nákupním centru Stop.Shop. Pochybení stavebního úřadu podle něj způsobilo situaci, kdy dokončení a provozování jsou závislé na cizí vůli.


Vedoucí dvou odborů Městského úřadu Třebíč, pod které záležitost spadá, sepsali společné stanovisko. Vedoucí výstavby Vladimír Obršlík a vedoucí dopravy Ivana Cahová podrobně vysvětlují, že nepochybili.


Úřad se brání


Z úředního hlediska je podle jejich slov vše v pořádku. „Odbor dopravy si není vědom, že by existovala dvě stavební povolení s rozdílným textem a ani žádný z účastníků řízení, kromě pana Prajsnera, dosud na nic takového nepoukázal,“ sdělila mimo jiné Cahová.

I firma, která provozuje Stop.Shop, je přesvědčena, že podnikatele Prajsnera neomezuje. „Společnost Aventin trvá na tom, že dodržela svůj závazek zajistit bezplatné napojení jak na inženýrské sítě, tak i na komunikaci. Společnost Aventin konstatuje, že učinila veškeré investice, aby panu Prajsnerovi napojení umožnila. Veškeré přípojky, elektřina, teplo, voda, kanalizace jsou již v provozu,“ uvedl jednatel Aventinu Josef Mang.


Čekání na market


„Podle závěrů znaleckých posudků znemožnily odbory výstavby a dopravy stavbu obchodního domu na mém pozemku a porušily stavební zákon,“ uzavřel svoje stanovisko podnikatel Josef Prajsner. Záležitost prý dá k soudu. Na rozuzlení kauzy a nákupy v novém hobbymarketu si tedy lidé budou muset ještě nějakou dobu počkat.