„Rozhodli jsme se vydat záměr, tak aby se o tuto aktivitu mohl ucházet kdokoliv. Zároveň jsou jasně definované podmínky, za kterých tam bude stánek provozován. Patří tam například zajištění pořádku a samozřejmě se vložíme i do prodeje sortimentu, tak aby tam nemohly být prodávány alkoholické nápoje,“ informoval starosta Třebíče Pavel Pacal.

Kdo bude stánek s provozovat ale zatím není jasné. „Uvidíme kolik žádostí se sejde a jaký o to bude zájem. Okruh u Zámiše je ale hojně frekventovaný a lze předpokládat, že lidé, kteří se tam prochází, si budou chtít nějaké občerstvení zakoupit,“ dodal Pavel Pacal.