Necid tím reagoval na dotaz Deníku, zda po čerstvé zkušenosti s mostem v Třebíči u nemocnice, který se po 23 letech existence dostal do havarijního stavu a bylo nutné ho nahradit novým, bude „tlačit“ na své podřízené, aby průběžně věnovali víc pozornosti stavu mostů v kraji.

Zmíněné přemostění u třebíčské nemocnice mělo mít podle dřívějších vyjádření krajské správy silnic nevhodný typ konstrukce, kvůli níž postupovala degradace rychleji. Někteří odborníci na mostní konstrukce však naznačovali, že údržba mohla být i lepší.

„Kontrola mostů je pravidelná činnost, kdy máme každý rok mostní prohlídku, která nám ukáže stav,“ řekl v obecné rovině Necid. „Drobné vysprávky se také samozřejmě dělají pravidelně,“ doplnil s tím, že už nyní silničáři vědí, které další mosty na krajských silnicích jsou v havarijním stavu a bude nutné je v příštím roce zásadně rekonstruovat.

V okrese Třebíč se to podle jeho slov týká tří mostů: na silnici II/400 u Zvěrkovic, dále na silnici II/361 z Jaroměřic do Příštpa a II/401 z Jaroměřic do Boňova. Na Žďársku je to most na silnici nižší třetí třídy u Bohdalova. V hodnocení stavu mostů se používá škála od I do VII. Stupeň I znamená de facto nový most, stupeň VII značí havárii.

Stav mostů v Kraji Vysočina

Stav mostů v Kraji Vysočina.