„V posledních několika letech došlo k významnému nárůstu pracovních míst u zaměstnanců elektrárny i u jejich dodavatelů. To s sebou přináší také potřeby nejen na pracovní prostory, ale také například na dopravu nebo stravování,“ zdůvodnil mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

Návrhy prostor a dopravního řešení v takzvané předzávodní části elektrárny připravují studenti brněnské stavební fakulty. „Bude se jednat například o dopravní řešení příjezdu k elektrárně a přilehlých komunikací, řešení autobusového nádraží nebo problematiku s nedostatkem parkovacích míst či administrativních prostor,“ řekl mluvčí.