„Chodím kolem rybníka pravidelně se psem. Na podzim jsem na hladině objevil asi dvacet větších uhynulých ryb. Tak jsem to hned hlásil na úřad,“ řekl pan František, obyvatel sídliště Za Rybníkem. Druhý den zdechlé ryby z hladiny zmizely. Za pár týdnů se ovšem statní kapři objevili znovu – pohození ve vysoké trávě.


„Mělo by se to zakopat. Jestli tam něco je, pokusíme se to zlikvidovat,“ slíbil majitel rybníka Michal Fiala.


Zdechliny patří do kafilérie


Podle veterinárního zákona se v případě ryb jedná o stejný materiál jako u těl uhynulých prasat, krav nebo koní. „Vlastník rybníka je povinen předat uhynulé ryby k neškodnému odstranění prostřednictvím asanačního podniku. V případě nesplnění povinnosti se vystavuje nebezpečí stíhání,“ vysvětlil Božek Vejmelka z krajské veterinární správy. Hříšníkovi hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.


Rybníkář Michal Fiala si stěžuje na nekázeň a nepořádnost lidí. „Je to soukromý pozemek. Lidi by si měli uvědomit, že dnes je každý pozemek někoho.“
Děti i dospělí u rybníka odhazují PET lahve a spoustu jiného odpadu. Po Silvestru se prý v trávě nacházelo množství zbytků petard a dělobuchů. Původním dlouholetým vlastníkem Borovinského rybníka byla firma Bopo.


Současný majitel jej koupil před několika lety, a to od správce konkurzní podstaty při likvidaci podniku. Soukromé vlastnictví a chov ryb se podle dosavadních zkušeností asi budou střetávat se zájmem veřejnosti na intenzívním rekreačním využívání přiléhající krajiny. Obyvatelé sídliště jsou na procházky kolem rybníka zvyklí.