Současně dojde k obnově výsadby v části parku. K zemi také půjde nakloněný smrk u ulice Kofránkova a pět vytipovaných nebezpečných a hynoucích stromů v dolní aleji z ulice Kofránkova do ulice Smrtelná. Dále to bude lípa na ulici Kofránkova, u které byla prokázána snížená odolnost proti vývratu v souvislosti s dřívější stavební činností v jejím kořenovém prostoru.

Práce jsou plánovány na jarní měsíce tohoto roku. „Všechny připravené zásahy prošly povolovacím procesem jak z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, tak i z hlediska zájmů památkové péče,“ podotkla mluvčí.