Už mnohokrát padl mezi Třebíčskými názor školu zbourat a postavit novou, modernější. Vážně se touhle myšlenkou zabývali zastupitelé na svém posledním zasedání. Diskusi o budoucnosti školy rozpoutalo plánované zateplení budovy a přijetí třináctimilionové státní dotace k tomuto účelu.
S návrhem srovnat školu se zemí jako první přišel Milan Zeibert (SZ a SNK Břehy). „Máme poslední možnost se této budovy zbavit a postavit na jejím místě novou, menší, energeticky úspornější,“ pronesl. Podpořil ho i stranický kolega Jan Uher. Ten školu vidí jako rozpadající se objekt se samými negativy.

Jejich slova se rovnala píchnutí do vosího hnízda. Jako naprostý nesmysl je označil místostarosta Jan Karas, v jehož područí je právě školství. „Nemůžeme Týnskou školu nahradit novou. Výstavba by znamenala investici řádově stovek milionů korun,“ zdůvodnil to. Kamenem úrazu by podle něj byla rovněž doba realizace, po kterou by zdejší žáci potřebovali náhradní prostory. „Děti bychom museli někam umístit minimálně na dva roky. Ostatní školy nemají takovou kapacitu,“ argumentoval Karas.

Zaibertův návrh pobouřil i některé další zastupitele. Stručnou a jasnou odpověď dostal od Miroslava Zahrádky (KSČM). „Názor rodičů jsem si ověřil, nikdo se zbouráním nesouhlasí. A my jsme tu především pro občany,“ zdůraznil.

Naopak znepokojení nad smyslem zateplení školy dal najevo Pavel Pacal(ODS), sám stojící v čele jiného školského zařízení v Třebíči. Možné problémy při zásazích do budovy a jejího zdiva označil za finanční past.

Vyděšený sbor, rodiče i žáci
Kdo je ovšem znepokojen nejvíce, jsou ti, jimž základní škola v Týnské ulici poskytuje zázemí. Pedagogický sbor, zaměstnanci školy, někteří žáci a jejich rodiče.

„Chápu, že pohled zvenku není nejlepší. Nikdo z těch, kteří volají po zbourání, ale nenašel odvahu přijít se podívat dovnitř. Jediný, kdo nás teď navštívil, je Jan Uher,“ řekl včera ředitel školy Petr Kotačka. V nejbližších dnech hodlá o celé situaci informovat rodiče. „Nepřeji si slyšet reakci okolí. Přijde mi naprosto zbytečné vyhodit miliony za výstavbu nové budovy,“ předeslal Kotačka.

Škola, v jejíchž třídách je letos 467 žáků, totiž před deseti lety prošla důkladnou revizí a následnou generální opravou. „Obnovily se nosné konstrukce, střecha, izolace. Škola je uvnitř v pořádku,“ připomněl její ředitel.

Jakve středuvzkázala radnice, vedení města o zbourání školy neuvažuje. Přijetí dotace na její zateplení zastupitelé odložili na příští zasedání.