Jejím cílem je prověřit, jak se elektrárna vypořádala s návrhy na zlepšení, které definoval tým WANO v červnu roku 2007.

Závěrečná zpráva předaná vedení ČEZu tehdy konstatovala, že nebyla nalezena žádná významná bezpečnostní neshoda a elektrárna je dobře provozovaná s viditelně dobrou péčí o zařízení a s vynikajícím pořádkem.

Zpráva obsahovala kromě sedmi dobrých praxí a tří silných stránek i 12 oblastí, kde je prostor se zlepšit. Převážná většina vysledovaných potíží je odstraněna. Ty, jejichž náprava si vyžádá delší čas, už jsou rozpracované.