Vznik příspěvkové organizace Vysočina Tourism dnes schválili krajští zastupitelé. Vysočina Tourism převezme některé kompetence krajského oddělení cestovního ruchu, navíc se v tomto oboru bude věnovat podnikatelským činnostem, které úřad zajišťovat nemůže. Kraj, který patří v Česku k nejméně navštěvovaným, si od nové organizace slibuje posílení své pozice v cestovním ruchu.

Založení samostatné organizace na podporu turistiky kraj zvažoval od poloviny roku 2006, do diskuse se zapojili také podnikatelé. Vznik organizace podpořil i Petr Novák, předseda Svazu venkovské turistky, který podniká v agroturistice na Jihlavsku.

Očekává od ní zlepšení propagace Vysočiny i podporu při propojování nabídky regionálních podnikatelů v cestovním ruchu. "Myslím si, že je to krok správným směrem. Jak velký to bude přínos, zatím asi nedokáže odhadnout nikdo," řekl.

Vysočina Tourism se bude starat o prezentaci regionu na veletrzích či o slaďování aktivit mezi radnicemi, informačními centry a podnikateli. Forma příspěvkové organizace umožní podnikatelské aktivity i čerpání dotací. Výhledově by se o rozvoj cestovního ruchu v této organizaci mělo starat pět lidí.

V turistických lokalitách, které leží na území více krajů, vznikaly samostatné oblastní managementy již dříve. Pardubický kraj nyní založí sdružení na podporu cestovního ruchu spolu s organizacemi a subjekty působícími v této oblasti. Destinační společnost východní Čechy by měla také vzniknout k 1. lednu 2008.