Starty tras od dvou do sedmdesáti kilometrů proběhnou mezi 9. a 11. hodinou v těchto místech: Vladislav – potraviny U Dvořáků, Dalešice – myslivecká chata pod pivovarem, Kramolín – lodní zastávka a Koněšín – obecní úřad, přičemž právě z Vladislavi a Kramolína povedou bezpečné cesty pro handicapované. Po návratu do výchozích míst, a to nejpozději do 16 hodin, účastníci obdrží diplom a drobnou cenu.