Ačkoli mezi návštěvníky stále převažují Češi, počet cizinců je také důležitý. Přirozené je, že jejich preference se dělí podle národností. „Židovskou čtvrť navštěvují převážně turisté ze Spojených států a Izraele, baziliku svatého Prokopa turisté ze Slovenska, Německa a Polska,“ doplnil Hagarovou vedoucí cestovního ruchu Václav Prchal.

Hasskova ulice v Třebíči
Třebíčský rozpočet počítá s opravou množství ulic, včetně centra města

„V případě návštěvníků z Izraele to lze vysvětlit tím, že hledají své kořeny, proto je zajímá židovská čtvrť. Nejedná se ale pouze o fenomén Třebíče. Izraelci podobně navštěvují i jiné evropské památky spojené s judaismem. Ale zájem jiných národností o baziliku nelze tak snadno vysvětlit. Třeba u Poláků nejsou ty důvody asi jen katolické, i když by se to nabízelo,“ zamyslel se Prchal.

Městské kulturní středisko Třebíč (MKS), pod které turistická infocentra spadají, sbírá údaje o turistech cíleně. „Naše pracovnice se návštěvníků přímo ptají, odkud jsou. Není to tedy tak, že když někdo mluví německy, automaticky si k němu přiřadí, že je to Němec. Může to být třeba Rakušan. Proto je nutné se turistů ptát, abychom měli přesné statistiky,“ vysvětlil Prchal.

Návštěvnost třebíčských památek v roce 2022

Bazilika svatého Prokopa – 22 000 turistů

Židovská čtvrť – 22 000 turistů

Městská věž – 11 564 turisté

Větrný mlýn – 8382 turisté

Vodojem (rozhledna) na Kostelíčku – 4501 turista

Z dalších třebíčských památek byl největší zájem o věž u kostela svatého Martina. Na její ochoz minulý rok vystoupalo jedenáct a půl tisíce lidí. Lidé měli zájem i o vzdálenější možnost vyhlídky, jíž je rozhledna na Kostelíčku. Tam si udělalo procházku čtyři a půl tisíce lidí.

Zájem je také o nedávno zrekonstruovaný větrný mlýn s novými expozicemi. „Ten navštívilo přes osm tisíc lidí. I letos přitom mohli zájemci využít akci za větrník na větrník. V zapojených cukrárnách a kavárnách se k zákusku třebíčský větrník rozdalo více než pět tisíc vlaječek, které jako vstupenku do mlýna využilo skoro devět set návštěvníků,“ doplnila Hagarová s tím, že podobnou akci MKS chystá i letos.

Právě nadcházející rok bude pro Třebíč výjimečný. V létě totiž uplyne dvacet let, co byla bazilika a židovská čtvrť zapsána na Seznam UNESCO. Zároveň to bude pět let, co se do tohoto seznamu dostal i třebíčský zámek, tedy někdejší klášter benediktinů, kteří baziliku postavili.