Trasa pochodu vede nejprve po žluté značce do Přeckova, odtud na rozcestí Kuchyňka a dále do Hroznatína. Účastníci si mohou prohlédnout rodný dům Ludvíka Svobody a v 11.30 hodin se připojit k vzpomínkovému aktu u příležitosti 123. výročí narození československého prezidenta.

Z Hroznatína trasa pochodu pokračuje do Rudíkova, cíl je v hostinci U Toma v Trnavě, kde bude oficiálně pochod ukončen v 15 hodin. Trasa má celkem 15 kilometrů. „Pochod se koná za každého počasí,“ upozorňuje Zdeněk Adam z trnavského klubu turistů.